De nieuwe mentormethode voor jongeren tussen 11 en 16 jaar.

De nieuwe mentormethode voor jongeren tussen 11 en 16 jaar.
Voor ISK, PO groep 8, VO brugklas en speciaal onderwijs.

Wat is een trots wereldburger?

* Een trots wereldburger toont respect voor andermans ideeën en achtergrond.
* Een trots wereldburger toont empathie.
* Een trots wereldburger is niet bang om zijn eigen pijn te delen met anderen.
* Een trots wereldburger voelt zich verantwoordelijk voor zijn omgeving.
* Een trots wereldburger heeft lief.

zondag 13 december 2009

Wereldburgerschap

Ik ben geboren in Vinkeveen. Mijn voorouders komen uit Frankrijk. Ik ben getrouwd met een Amerikaan en wij wonen in Limburg. Mijn zoon spreekt inmiddels vloeiend dialect, maar thuis spreken we Engels. Wie weet wonen we over een aantal jaren wel in California. Onze individuele geschiedenis is interessant en hoeft niet meer in een hokje te worden geplaatst. Ieder van ons ontwikkelt een eigen levensstijl waarmee we ons een plaats verwerven waar dan ook. Grenzen vervagen steeds meer. Als wereldburgers zijn we met elkaar versmolten als 1 groot volk dat de aarde bewoont. Dit hoort mijn inziens op school met nadruk aandacht te krijgen in het belang van de individuele trots die een kind kan hebben op zijn eigen identiteit, maar ook in het belang van wederzijds respect, interesse en tolerantie. De klapper is een uitstekend instrument om deze identiteit langzaam zichtbaar te maken voor de jongere zelf, maar ook voor zijn omgeving. Dit gebeurt niet doordat de docent allerlei levensonderwerpen gefaseerd bespreekbaar maakt in de klas, maar doordat de jongere zelf kiest met welk onderwerp uit de klapper hij zich op dat moment wil bezighouden. Dit zorgt voor een ongedwongen, spontane sfeer waarbij de docent alleen functioneert als facilitator en geïnteresseerd luisteraar .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten