De nieuwe mentormethode voor jongeren tussen 11 en 16 jaar.

De nieuwe mentormethode voor jongeren tussen 11 en 16 jaar.
Voor ISK, PO groep 8, VO brugklas en speciaal onderwijs.

Wat is een trots wereldburger?

* Een trots wereldburger toont respect voor andermans ideeën en achtergrond.
* Een trots wereldburger toont empathie.
* Een trots wereldburger is niet bang om zijn eigen pijn te delen met anderen.
* Een trots wereldburger voelt zich verantwoordelijk voor zijn omgeving.
* Een trots wereldburger heeft lief.

zondag 13 december 2009

Verwerken van het verleden

Als je veel nare ervaringen hebt meegemaakt dan denk je daar liever niet meer over na. Daarmee wordt het verleden liever vermeden. Dit stagneert echter de ontwikkeling van een gezonde identiteit. Het levenslijntje moet op de een of andere manier weer worden opgerekt. Er zijn veel therapievormen te vinden die door praten, ervaren, schrijven, tekenen, boetseren of zelfs met oogbewegingen nare herinneringen langzaam uitdoven. Datgene wat wordt vermeden moet onder begeleiding worden geactiveerd (getriggerd) waarna de heftige emoties gekoppeld aan de nare herinnering in kracht afnemen. Deze vormen van therapie kunnen natuurlijk heel zinvol en effectief zijn, maar je hebt er wel goed opgeleide therapeuten voor nodig om dit proces te begeleiden. Op school zijn vaak dit soort professionals niet aanwezig. We kunnen daar echter wel stappen zetten in de goede richting. Met de wereldburger klapper verloopt dit proces heel spontaan. Doordat de leerling zelf kiest aan welke bladzijde hij werkt hoef je niet bang te zijn dat je als docent te maken krijgt met heftige emoties. Hij zal er namelijk pas aan beginnen als hij zich er klaar voor voelt. Hij wordt echter wel blootgesteld aan een “softe” trigger. Al bladerend duikt de bewuste pagina steeds weer op. Hoewel in eerste instantie ontkenning en vermijding overheersen komt er dan toch een moment waarop het net niet TE bedreigend is. Al doende wordt de sfeer in de groep veiliger en steeds meer ontspannen. De jongere ziet ook dat hij niet de enige is met een intens verleden, maar dat anderen net zulke rugzakjes dragen. Zo groeit er empathie en saamhorigheid. Gedeelde smart is halve smart!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten