De nieuwe mentormethode voor jongeren tussen 11 en 16 jaar.

De nieuwe mentormethode voor jongeren tussen 11 en 16 jaar.
Voor ISK, PO groep 8, VO brugklas en speciaal onderwijs.

Wat is een trots wereldburger?

* Een trots wereldburger toont respect voor andermans ideeën en achtergrond.
* Een trots wereldburger toont empathie.
* Een trots wereldburger is niet bang om zijn eigen pijn te delen met anderen.
* Een trots wereldburger voelt zich verantwoordelijk voor zijn omgeving.
* Een trots wereldburger heeft lief.

zaterdag 12 december 2009

Onze wereld :(

Vandaag de dag vindt er zo'n verharding plaats in onze samenleving. Op school zijn we voornamelijk gericht op "presteren" en thuis verdwijnen kinderen achter de computer of de tv. In hoeverre leren kinderen thuis of op school nog liefhebben en met warme belangstelling te luisteren naar elkaars verhalen? Er vindt wereldwijd een enorme verschraling plaats van ons sociaal- emotionele welbevinden. Geluk, saamhorigheid en intimiteit maken plaats voor aanzien en geld en de enige manier om aan veel aanzien en geld te komen is door nog harder te werken en anderen de loef af te steken. Zo worden we rijker aan de buitenkant en verarmen we van binnen... :(

Geen opmerkingen:

Een reactie posten